Skip to Content

محتوا با برچسب کتاب سوزی.

میراث مغول به داعش رسید/ کتاب سوزی میراٍث جاهلان
جنایات داعش ادامه دارد؛
میراث مغول به داعش رسید/ کتاب سوزی میراٍث جاهلان
در میان تحرکات ضدانسانی گروه‌های تروریستی یکی از فصول مشترک آتش انداختن به جان کتابخانه‌ها و حتی «تحریم کتاب» است؛ فصل مشترکی که تأمل در آن تصویر روشن تری از ماهیت این مدعیان جاهل به دست می‌دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کتاب سوزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کتاب سوزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کتاب سوزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کتاب سوزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد