Skip to Content

محتوا با برچسب کارگاه رسم.

نمایشگاه کاریکاتور با موضوع محیط زیست در میبد برپا میشود
با حضور هنرمندان کاریکاتوریست کشوری:
نمایشگاه کاریکاتور با موضوع محیط زیست در میبد برپا میشود
بمناسبت هفته محیط زیست کارگاه زنده رسم کاریکاتور با حضور هنرمندان کاریکاتوریست و موضوع محیط زیست،در کانون شهید رجایی میبد برگزار میشود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارگاه رسم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارگاه رسم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارگاه رسم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کارگاه رسم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد