Skip to Content

محتوا با برچسب کاروان پیاده روی.

اربعین دریای خروشانی که باید به آن بپیوندیم
در گفتگو با زائران اربعین حسینی عنوان شد:
اربعین دریای خروشانی که باید به آن بپیوندیم
کسانی که در موکب ها فعالیت می کنند ممکن است وزیر، وکیل، دکتر و یا هر کس دیگری در کشور عراق باشد. از کشورهای دیگر نیز مانند ایران و بحرین نیز در این موکب ها فعالیت می کنند. همه یک سیل می شوند که جزء دریا و اقیانوس هستند.