Skip to Content

محتوا با برچسب کاروان پیاده روی.

اربعین دریای خروشانی که باید به آن بپیوندیم
در گفتگو با زائران اربعین حسینی عنوان شد:
اربعین دریای خروشانی که باید به آن بپیوندیم
کسانی که در موکب ها فعالیت می کنند ممکن است وزیر، وکیل، دکتر و یا هر کس دیگری در کشور عراق باشد. از کشورهای دیگر نیز مانند ایران و بحرین نیز در این موکب ها فعالیت می کنند. همه یک سیل می شوند که جزء دریا و اقیانوس هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاروان پیاده روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کاروان پیاده روی.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کاروان پیاده روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کاروان پیاده روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد