Skip to Content

محتوا با برچسب کاروان عقیله العرب.

حرکت اسرا از کربلا تا شام توسط کاروان «عقیله العرب» میبد
گزارش تصویری:
حرکت اسرا از کربلا تا شام توسط کاروان «عقیله العرب» میبد
تصاویری از حرکت کاروان عقیله العرب ده آباد، در بازسازی حرکت اسرا از کربلا تا شام را در این خبر میتوانید مشاهده نمایید.
حرکت نمادین اسرای کربلا از کوفه به شام توسط «کاروان عقیله العرب»
همزمان با دوازدهم محرم صورت می گیرد:
حرکت نمادین اسرای کربلا از کوفه به شام توسط «کاروان عقیله العرب»
این مراسم در روز 12 محرم هر سال در قالب حرکت نمادین اسرا از کربلا به طرف کوفه و در نهایت، شام اجرا می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاروان عقیله العرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کاروان عقیله العرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کاروان عقیله العرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کاروان عقیله العرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد