Skip to Content

محتوا با برچسب کارت سوخت.

آغاز صدور کارت سوخت المثنی در یزد
آغاز صدور کارت سوخت المثنی در یزد
صاحبان خودرو براي دريافت کارت المثني سوخت مي توانند با در دست داشتن کارت ملي ، کارت يا برگ سبز ماشين و همچنين بيمه نامه شخص ثالث به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند.
کارت سوخت دوباره احیا می‌شود با ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین
به منظور جلوگیری از قاچاق
کارت سوخت دوباره احیا می‌شود با ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین
کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق مجدداً احیا می‌شود.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارت سوخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارت سوخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کارت سوخت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد