Skip to Content

محتوا با برچسب کار مضاعف مسئولین.

وظیفه شناسی مردم کار مضاعف مسئولین را می طلبد
فرماندار میبد:
وظیفه شناسی مردم کار مضاعف مسئولین را می طلبد
فرماندار شهرستان میبد با اشاره به حضور پر شکوه مردم در تمامی صحنه ها بیان داشت: وظیفه شناسی مردم کار مضاعف مسئولین را می طلبد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کار مضاعف مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کار مضاعف مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کار مضاعف مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کار مضاعف مسئولین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد