Skip to Content

محتوا با برچسب چاپارخانه.

چاپارخانه و موزه پست میبد در قاب تصویر
چاپارخانه و موزه پست میبد در قاب تصویر
چاپارخانه میبد از بناهای تاریخی شهر میبد که قدمت آن به دوره قاجار می رسد، یکی از مراکز عمده پستی و چاپاری قدیم بوده است که در مسیر راه باستانی ری کرمان احداث شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چاپارخانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب چاپارخانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب چاپارخانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب چاپارخانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد