Skip to Content

محتوا با برچسب چاه های کشاورزی.

طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی یزد اجرا می‌شود
طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی یزد اجرا می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد از اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی یزد در دو دوره و در مجموع ۶۰ روز خبر داد.

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب چاه های کشاورزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب چاه های کشاورزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب چاه های کشاورزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد