Skip to Content

محتوا با برچسب پیشمرگان مسلمان کdfرد.

انگلیس در برانگیختن تعصبات شیعه و سنی علیه یکدیگر تجربه فراوان دارد/آمریکا ضد هر چیزی است که نشانی از اسلام دارد
رهبر انقلاب در دیدار ستاد کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کرد:
انگلیس در برانگیختن تعصبات شیعه و سنی علیه یکدیگر تجربه فراوان دارد/آمریکا ضد هر چیزی است که نشانی از اسلام دارد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان در 14 اردیبهشت ماه در در دیدار ستاد کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کرد گفتند:سیاست دشمن در استفاده از عناصر «قومیت» و «مذهب» برای نا امن کردن منطقه کردستان و تبدیل این منطقه به نقطه‌ی آسیب‌زننده به انقلاب ناکام مانده...