Skip to Content

محتوا با برچسب پیشرفت هسته ای.

اگر پیشرفت هسته‌ای نداشتیم در همان زنجیره اول ناموفق بودیم/ملت ایران با طرف مقابل ما خصومت داشته و دارند
روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی:
اگر پیشرفت هسته‌ای نداشتیم در همان زنجیره اول ناموفق بودیم/ملت ایران با طرف مقابل ما خصومت داشته و دارند
روحانی خاطرنشان کرد: اگر ما در زمینه هسته‌ای نمی‌توانستیم پیشرفت کنیم در همان زنجیره اول ناموفق بودیم و در زنجیره دومی که هم درست می‌کردیم به همین ترتیب در تولید آب سنگین ناموفق بودیم، در ساخت رآکتور نمی‌توانستیم حرکت کنیم و معنا نداشت که دنیا با ما...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیشرفت هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیشرفت هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پیشرفت هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پیشرفت هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد