Skip to Content

محتوا با برچسب پیاده روی اربعین حسینی.

کاروان پیاده روی اربعین حسینی میبد/ هر زائر به نیابت از یک شهید
تصاویر؛
کاروان پیاده روی اربعین حسینی میبد/ هر زائر به نیابت از یک شهید
کاروان پیاده روی اربعین حسینی، صبح امروز با بدرقه مردم میبد راهی کربلا شد، در این کاروان هر زائر به نیابت از یک شهید عازم این همایش بزرگ پیاده روی شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیاده روی اربعین حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیاده روی اربعین حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پیاده روی اربعین حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پیاده روی اربعین حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد