Skip to Content

محتوا با برچسب پژوهش.

دانش آموز میبدی پژوهشگر برتر کشور انتخاب شد
در اولین روز هفته پژوهش؛
دانش آموز میبدی پژوهشگر برتر کشور انتخاب شد
سپيده احمديان دانش آموز عضو پژوهش سراي رشيقي شهرستان ميبد عنوان پژوهنده برتركشور در سال تحصيلي 96- 95 را كسب كرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پژوهش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پژوهش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پژوهش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پژوهش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد