Skip to Content

محتوا با برچسب پول کثیف.

ترکیدن بادکنک سیاسی«پول کثیف»درمجلس/ماجرای عذرخواهی وزیری که از برخی رسانه‌ها رودست خورد
گزارش/
ترکیدن بادکنک سیاسی«پول کثیف»درمجلس/ماجرای عذرخواهی وزیری که از برخی رسانه‌ها رودست خورد
ماجرای پول کثیف پس از دوماه جنجال‌سازی رسانه‌های زنجیری در مجلس مورد واکاوی قرار گرفت و وزیر کشور در پاسخ به درخواست مکرر نمایندگان برای افشای واقعیت این ماجرای ابهام‌برانگیز گفت که حرفش توسط "رسانه‌های خاص" تحریف‌ شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پول کثیف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پول کثیف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پول کثیف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پول کثیف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد