Skip to Content

محتوا با برچسب پروژه های خیری.

کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تکمیل پروژه های خیری بیمارستان میبد
کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تکمیل پروژه های خیری بیمارستان میبد
امام جمعه میبد از کوتاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تکمیل پروژه های خیری بیمارستان میبد و معطلی این طرح ها انتقاد و گلایه کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پروژه های خیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پروژه های خیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پروژه های خیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پروژه های خیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد