Skip to Content

محتوا با برچسب پروژه.

۹۵ پروژه در هفته دولت در شهرستان میبد به بهره برداری می رسد
با اعتباری بالغ‌بر ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان؛
۹۵ پروژه در هفته دولت در شهرستان میبد به بهره برداری می رسد
فرماندار میبد گفت: در هفته دولت 95 پروژه در حوزه‌های مختلف با اعتباری بالغ‌بر ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهرستان بهره‌برداری می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پروژه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پروژه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پروژه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پروژه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد