Skip to Content

محتوا با برچسب پرونده فساد.

اعتماد جامعه باکوتاهی قوه قضاییه در برابر« آقا زاده ها» سلب می شود/ نباید نگاه قبیله ای بر پرونده «مهدی هاشمی» حاکم شود
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس:
اعتماد جامعه باکوتاهی قوه قضاییه در برابر« آقا زاده ها» سلب می شود/ نباید نگاه قبیله ای بر پرونده «مهدی هاشمی» حاکم شود
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعتماد جامعه باکوتاه آمدن قوه قضاییه در برابر« آقا زاده ها» سلب می شود گفت: قوه قضاییه بر اساس واقعیت هاو شواهد موجود در صدور رای نهایی پرونده مهدی هاشمی تعجیل کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پرونده فساد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پرونده فساد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پرونده فساد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پرونده فساد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد