Skip to Content

محتوا با برچسب پرسش و پاسخ.

جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و مردم میبد، برگزار می گردد
برای دومین بار:
جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و مردم میبد، برگزار می گردد
جلسه پاسخگویی فرماندار و مسئولین ادارات به سوالات شهروندان میبدی، چهاردهم شهریور ماه، برگزارمی شود

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پرسش و پاسخ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پرسش و پاسخ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پرسش و پاسخ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پرسش و پاسخ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد