Skip to Content

محتوا با برچسب پایگاه بسیج علمی قمربنی هاشم(ع).

راهیابی تیم هوافضای پایگاه قمربنی هاشم(ع) میبد در مسابقات نوآوری دانشگاه شریف
بسیج الگوی پیشبرنده در مرحله گام دوم انقلاب؛
راهیابی تیم هوافضای پایگاه قمربنی هاشم(ع) میبد در مسابقات نوآوری دانشگاه شریف
تیم هوافضای پایگاه بسیج علمی قمربنی هاشم در بیست و سومین دوره مسابقات ملی آموزشی، نوآوری و ابتکارات دانش آموزی«ناد کاپ شریف» شرکت می کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایگاه بسیج علمی قمربنی هاشم(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پایگاه بسیج علمی قمربنی هاشم(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پایگاه بسیج علمی قمربنی هاشم(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پایگاه بسیج علمی قمربنی هاشم(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد