Skip to Content

محتوا با برچسب پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد.

تجهیز پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد با یک دستگاه خودروی مجهز نجات جاده ای+تصاویر
با پیگیری های فرماندار محترم میبد؛
تجهیز پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد با یک دستگاه خودروی مجهز نجات جاده ای+تصاویر
... این خودرو که فولکس کرافتر نام دارد؛ یکی از مجهزترین خودروهای امداد و نجات است...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پایگاه امداد و نجات جاده ای میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد