Skip to Content

محتوا با برچسب پایگاه امام حسین(ع) بارجین.

برنامه جزء خوانی اهالی بارجین در ماه مبارک رمضان
گزارش تصویری
برنامه جزء خوانی اهالی بارجین در ماه مبارک رمضان
در بارجین نیز یکی از برنامه هایی که هرساله برگزار می گردد و با استقبال بسیار خوبی نیز همراه شده، مراسم جزء خوانی قرآن کریم می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایگاه امام حسین(ع) بارجین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پایگاه امام حسین(ع) بارجین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پایگاه امام حسین(ع) بارجین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پایگاه امام حسین(ع) بارجین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد