Skip to Content

محتوا با برچسب پایدار.

آیت الله اعرافی: مساجد باید مردمی و با منابع پایدار اداره شوند
آیت الله اعرافی:
آیت الله اعرافی: مساجد باید مردمی و با منابع پایدار اداره شوند
جلسه ستاد اقامه نماز با حضور امام جمعه میبد و اعضای این ستاد در بیت آیت الله اعرافی و با ارزیابی تحقق مصوبات دو سال گذشته برگزار شد .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایدار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پایدار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پایدار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پایدار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد