Skip to Content

محتوا با برچسب وندی شرمن.

روز فشرده هسته‌ای؛ آمانو در تهران؛ وزرای ۱+۵ در وین/مرورسرنوشت بی‌سرانجام «طلا»ی ایران در «توافق ژنو»
لحظه به لحظه با مذاکرات هسته‌ای وین
روز فشرده هسته‌ای؛ آمانو در تهران؛ وزرای ۱+۵ در وین/مرورسرنوشت بی‌سرانجام «طلا»ی ایران در «توافق ژنو»
تا قبل از توافق ژنو، حفره‌ای طلایی در اختیار ایران بود برای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی. اما عدم دقت کافی در نحوه نگارش «امتیار تعلیق تحریم حوزه طلا»، این فرصت طلایی را سوزاند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وندی شرمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وندی شرمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وندی شرمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وندی شرمن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد