Skip to Content

محتوا با برچسب وظیفه شناسی مردم.

وظیفه شناسی مردم کار مضاعف مسئولین را می طلبد
فرماندار میبد:
وظیفه شناسی مردم کار مضاعف مسئولین را می طلبد
فرماندار شهرستان میبد با اشاره به حضور پر شکوه مردم در تمامی صحنه ها بیان داشت: وظیفه شناسی مردم کار مضاعف مسئولین را می طلبد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وظیفه شناسی مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وظیفه شناسی مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وظیفه شناسی مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وظیفه شناسی مردم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد