Skip to Content

محتوا با برچسب وضعیت.

جوابیه اداره ارشاد میبد در نقد مطلب مصاحبه «سینما و تئاتر در شهرستان میبد وضعیت مطلوبی ندارد»
جوابیه اداره ارشاد میبد در نقد مطلب مصاحبه «سینما و تئاتر در شهرستان میبد وضعیت مطلوبی ندارد»
به دنبال انتشار مطلب مصاحبه ای در زمینه وضعیت نامطلوب سینما و تئاتر در شهرستان میبد اداره ارشاد این شهرستان با ارسال جوابیه ای، توضیحاتی را در خصوص این مصاحبه ارائه کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وضعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وضعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وضعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وضعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد