Skip to Content

محتوا با برچسب وصول.

یزد دومین استان خوش حساب کشور / بیش از 88 درصد از چک یزدی‌ها وصول شده است
یزد دومین استان خوش حساب کشور / بیش از 88 درصد از چک یزدی‌ها وصول شده است
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در تیر ماه 1397، در استان یزد 579 هزار و 500 فقره چک به ارزشی18 هزار و 965 میلیارد ریال مبادله شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وصول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وصول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وصول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وصول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد