Skip to Content

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ و ارشاد.

قیاس جالب وفتوای جدیدوزیرارشاد درباره ماهواره/روحانی از عملکردم راضی است
جنتی:اگر به گذشته بازگردم وزیر فرهنگ نمی‌شوم
قیاس جالب وفتوای جدیدوزیرارشاد درباره ماهواره/روحانی از عملکردم راضی است
مگر این شبکه‎هایی که داریم برای خارج پخش می‎کنیم از آنتن هوایی پخش می‎کنیم؟ ما الآن برای آمریکا و آسیا و اروپا برنامه‎های سحر و العالم و پرس تی وی را از کجا پخش می‎کنیم؟ در آن‎جا می‎گوییم مستحب است برنامه‎های ما را از طریق ماهواره ببینند و در این‎جا...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ و ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ و ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ و ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ و ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد