Skip to Content

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ.

«جناب وزیر فرهنگ»؛ بیشتر از رهنمود های راه گشای امام راحل(ره) و رهبری معظم مستفیض شوید
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه یزد در پی اقدامات اخیر وزارت ارشاد
«جناب وزیر فرهنگ»؛ بیشتر از رهنمود های راه گشای امام راحل(ره) و رهبری معظم مستفیض شوید
وزیر محترم فرهنگ! آیا تحرکات شبه فرهنگی شما در وزارتخانه همان تحول و عظمتی است که امام عزیزمان از آن یاد میکردند؟ یا بهتر است پرسیده شود تا به حال گذرتان به مطالبات و بیانات گهر بار امام عزیزمان در حوزه ی فرهنگ افتاده است؟
ابهام در مصادیق مجرمانه وزیر فرهنگ و ارتباط با دنیا با قبح شکنی از فیسبوک!
از ادعای بحث های عاشورایی تا «حبیب» وزیر فرهنگ!!
ابهام در مصادیق مجرمانه وزیر فرهنگ و ارتباط با دنیا با قبح شکنی از فیسبوک!
جای سؤال اینجاست که در دولتی که عزم خود را در فیلتر کردن سایت های داخلی و ارزشی جزم کرده است و خود ترویج دور زدن قانون و استفاده از فیلتر شکن‌ها را می کند دیگر لزوم استفاده از قوانین فیلترینگ چیست؟!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزیر فرهنگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد