Skip to Content

محتوا با برچسب وزیر سابق امور خارجه انگلستان.

جک استراو! از اینکه روی خاک دارالعباده قدم می‌زنید احساس خوبی نداریم
پیام جمعی از جوانان انقلابی یزد به وزیر اسبق امورخارجه بریتانیا
جک استراو! از اینکه روی خاک دارالعباده قدم می‌زنید احساس خوبی نداریم
در چنین روزهایی که خون بچه شیعه‌ها از ظلم و ستم رفته بر خاندان پیامبر(ص) به جوش است و روزی چند بار «حرب لمن حاربکم» بر زبان‌شان می‌گذرد، کسی مثل شما در این شهر به تفریح و قدم‌زنی مشغول است، بیشتر آزارمان می‌دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر سابق امور خارجه انگلستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر سابق امور خارجه انگلستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر سابق امور خارجه انگلستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزیر سابق امور خارجه انگلستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد