Skip to Content

محتوا با برچسب وزیر خارجه امارات.

ما‌ و عربستان مقابل تهران می‌ایستیم!/ایران نباید از‌ حجاج سخن بگوید
نطق گزاف وزیر خارجه امارات در سازمان ملل:
ما‌ و عربستان مقابل تهران می‌ایستیم!/ایران نباید از‌ حجاج سخن بگوید
عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات عربی متحده در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: پرونده ایران در منطقه اجازه نمی دهد این کشور درباره ثبات منطقه سخن بگوید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر خارجه امارات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر خارجه امارات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر خارجه امارات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزیر خارجه امارات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد