Skip to Content

محتوا با برچسب وزیر ارشاد.

سفر عمره رسما تعلیق شد
سفر عمره رسما تعلیق شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعلیق و متوقف شدن سفر عمره خبر داد.
قیاس جالب وفتوای جدیدوزیرارشاد درباره ماهواره/روحانی از عملکردم راضی است
جنتی:اگر به گذشته بازگردم وزیر فرهنگ نمی‌شوم
قیاس جالب وفتوای جدیدوزیرارشاد درباره ماهواره/روحانی از عملکردم راضی است
مگر این شبکه‎هایی که داریم برای خارج پخش می‎کنیم از آنتن هوایی پخش می‎کنیم؟ ما الآن برای آمریکا و آسیا و اروپا برنامه‎های سحر و العالم و پرس تی وی را از کجا پخش می‎کنیم؟ در آن‎جا می‎گوییم مستحب است برنامه‎های ما را از طریق ماهواره ببینند و در این‎جا...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزیر ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد