Skip to Content

محتوا با برچسب وزیر.

آقای‌وزیر اگرمی‌خواستی فیش‌ حقوقی‌ات را منتشر کنی چرا اجازه گرفتی؟
واکنش‌ عبدی به‌ سخنان جنجالی نعمت‌زاده؛
آقای‌وزیر اگرمی‌خواستی فیش‌ حقوقی‌ات را منتشر کنی چرا اجازه گرفتی؟
یک فعال اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان وزیر صنعت گفت:‌ کسی نیست به این آقای وزیر بفرماید که اگر می‌خواستی فیش حقوقی خود را افشا کنی، چرا ازدوستان دیگر اجازه گرفتی؟ که به تو اجازه ندهند و حتی ماجرا را مسخره کنند؟

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وزیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد