Skip to Content

محتوا با برچسب وزارت کشور.

دفاعم ازحق مردم بهاباد به مزاج مسئولین استان خوش نیامد/ بفروئیه منطقه استراتژیک است
محمدرضا هدایی اولین بخشدار شهر بفروئیه:
دفاعم ازحق مردم بهاباد به مزاج مسئولین استان خوش نیامد/ بفروئیه منطقه استراتژیک است
پس از پیگیری های مجدانه مسئولین شهر بالاخره بفروئیه نیز از دهستان به بخش تبدیل شد. شهر جدید بفروئیه در روزهای آتی منتظر معرفی شهردار خواهد بود. اما چند روزی است که آقای هدایی که ید طولانی در کارهای وزارتی، استانداری و فرمانداری دارد به عنوان...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وزارت کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وزارت کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وزارت کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد