Skip to Content

محتوا با برچسب ورود آزادگان.

رسالت متولیان فرهنگی و ضرورت انتقال گنج ارزش‌ها از کُنج اسارت
در سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی؛
رسالت متولیان فرهنگی و ضرورت انتقال گنج ارزش‌ها از کُنج اسارت
علیرغم مقاومت‌ها، ایثارگری‌ها و تحمل درد و رنج غربت و تحمل شکنجه‌های رژیم مخوف بعث عراق، آنچه درعمل در برخی نهادهای فرهنگی به چشم می آید انزوا و طرد صاحبان گنجینه‌های ولایتمداری ومقاومت و استقامت در برابر استکبار است، که پس ازورود قهرمانانه‌ی این سرو...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ورود آزادگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ورود آزادگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ورود آزادگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ورود آزادگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد