Skip to Content

محتوا با برچسب ورزنه.

۵۰ میلیارد ریال بودجه ساخت راه ندوشن – ورزنه ابلاغ شد
۵۰ میلیارد ریال بودجه ساخت راه ندوشن – ورزنه ابلاغ شد
مدیرکل راه و شهرسازی یزد گفت: 50 میلیارد ریال بودجه برای ساخت و تکمیل یکی از جاده‌های قدیمی استان در مسیر راه ابریشم یعنی جاده ندوشن میبد - ورزنه اصفهان ابلاغ شد.
نبود اعتبار، عامل توقف اجرای پروژه احداث جاده ندوشن-ورزنه
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد مطرح کرد؛
نبود اعتبار، عامل توقف اجرای پروژه احداث جاده ندوشن-ورزنه
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: برای اجرای پروژه جاده ندوشن -ورزنه اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان نیاز است که تاکنون تامین نشده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ورزنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ورزنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ورزنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ورزنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد