Skip to Content

محتوا با برچسب وداع دانشجویی.

وداع دانشجویان میبد با شهدای گمنام در امامزاده میرشمس الحق/تصاویر
عصر امروز صورت گرفت؛
وداع دانشجویان میبد با شهدای گمنام در امامزاده میرشمس الحق/تصاویر
دانشجویان دانشگاههای میبد، عصر امروز در حضوری پرشور، با پیکر شهدای گمنام، وداع کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وداع دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وداع دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وداع دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وداع دانشجویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد