Skip to Content

محتوا با برچسب وبلاگ نویس همه چیزدان.

هم نوایی ناشیانه وبلاگ همه چیزدان یزدی! با رسانه های غربی! علیه «حانیه»
برچسب زنی یا غرض ورزی!
هم نوایی ناشیانه وبلاگ همه چیزدان یزدی! با رسانه های غربی! علیه «حانیه»
این وبلاگ نویس که بیشتر به یک طنز نویس شبیه است، با بستن چشم خود به روی هدف اصلی سریال که همانا به تصویر کشیدن بخشی از اتفاقات و جریان مبارزاتی انقلاب اسلامی در شهر یزد بوده؛ نگاه خود را به فضای بسته ای از نوع انتخاب بازیگران برده و سعی کرده با توهین...