Skip to Content

محتوا با برچسب واکسیناسیون.

واکسیناسیون 340 هزار رأس دام سبک و سنگین در استان یزد
در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی صورت گرفت:
واکسیناسیون 340 هزار رأس دام سبک و سنگین در استان یزد
مسئول بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد بیان داشت: از ابتدا تا پایان دی ماه 340 هزار رأس دام سبک و سنگین در استان، بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب واکسیناسیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب واکسیناسیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب واکسیناسیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب واکسیناسیون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد