Skip to Content

محتوا با برچسب هیات رئیسه.

بذرپاش: نمایندگان با دیدن فیلم اظهارات ظریف، وی را به مجلس خواهند خواست
بذرپاش: نمایندگان با دیدن فیلم اظهارات ظریف، وی را به مجلس خواهند خواست
عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با «نسیم» افزود: با توجه به شناختی که از ظریف داشتیم بعید بود که حرف‌هایی بدین گونه از وی منتشر شود/ رویکردها اهداف را نازل می‌کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هیات رئیسه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هیات رئیسه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هیات رئیسه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب هیات رئیسه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد