Skip to Content

محتوا با برچسب هیئات مذهبی.

هیات های عزاداری بهترین مرهم و پادزهر برای جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه است
رئیس شورای اسلامی شهر میبد:
هیات های عزاداری بهترین مرهم و پادزهر برای جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه است
رئیس شورای اسلامی شهر میبد در جلسه هفتگی اعضای کانون مداحان و شعرای آئینی شهرستانهای میبد و اردکان بیان داشت: هیات های مذهبی و مداحان اهل بیت بیش از گذشته در کاهش آسیب های اجتماعی نقش آفرینی کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هیئات مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هیئات مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هیئات مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب هیئات مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد