Skip to Content

محتوا با برچسب هپاتیت.

انتقال هپاتیت از طریق قلیان/ 58درصد معتادین محصلین مقاطع ابتدایی تا متوسطه!
کارگر: سیگار وقلیان دروازه ورودبه موادمخدر هستند
انتقال هپاتیت از طریق قلیان/ 58درصد معتادین محصلین مقاطع ابتدایی تا متوسطه!
کارشناس پیشگیری از اعتیاد گفت: دروازه ی ورود به مواد مخدر، سیگار و قلیان بوده و چوب مرطوب قلیان قارچ تولید می کند و حتی بیماری هیپاتیت به راحتی از طریق دود قلیان منتقل می شود

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هپاتیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هپاتیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هپاتیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب هپاتیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد