Skip to Content

محتوا با برچسب همایش مشترک ائمه جماعت مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت.

حمایت از آمران به معروف بسیار ضعیف است/امروزه آشنایی با فضای مجازی، بر هر طلبه ای لازم است + تصاویر مراسم
در همایش مشترک ائمه جماعت مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت عنوان شد:
حمایت از آمران به معروف بسیار ضعیف است/امروزه آشنایی با فضای مجازی، بر هر طلبه ای لازم است + تصاویر مراسم
سخنی که طلاب و ائمه جماعت را ملزم میکند تا به وضوح لمس کنند که چه خطری جوانان ما را تهدید میکند...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب همایش مشترک ائمه جماعت مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب همایش مشترک ائمه جماعت مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب همایش مشترک ائمه جماعت مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب همایش مشترک ائمه جماعت مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد