Skip to Content

محتوا با برچسب هدیه.

"میبدخبر" هدیه شهردار را به تامین سنگ قبر شهدای گمنام پارک بهاران اختصاص داد
خبرنگار سایت خبری "میبدخبر" ضمن تشکر از شهرداری میبد جهت برپایی این مراسم، هدیه دریافتی خود را – هر خبرنگار مبلغ 100 هزار تومان - برای تامین سنگ قبر شهدای گمنام میبد اختصاص داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب هدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد