Skip to Content

محتوا با برچسب هجمه ها به شورای نگهبان.

آقای روحانی! نتیجه انتخابات بدون شورای نگهبان فرار رئیس جمهور با لباس زنانه است
اندر حکایت هجمه‌ها به شورای نگهبان؛
آقای روحانی! نتیجه انتخابات بدون شورای نگهبان فرار رئیس جمهور با لباس زنانه است
آقای روحانی چگونه توجه نمی کنند که در همان دوران و مصادف با مجلس اول ریاست جمهوری که بدون حضور شورای نگهبان برگزیده شد (بنی صدر) عاقبتی جز فرار با لباس زنانه برایش رقم نخورد؟

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هجمه ها به شورای نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هجمه ها به شورای نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب هجمه ها به شورای نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد