Skip to Content

محتوا با برچسب هتک حرمت مسجد الاقصی.

راهپیمایی نمازگزاران میبدی در محکوم کردن هتک حرمت مسجد الاقصی
گزارش تصویری:
راهپیمایی نمازگزاران میبدی در محکوم کردن هتک حرمت مسجد الاقصی
نمازگزارن میبدی، این هفته پس از اقامه نماز جمعه، با شعار های ضد صهیونیستی خود، علاوه بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین، جنایت رژیم صهیونیست غاصب در هتک حرمت قبله اول مسلمین محکوم کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هتک حرمت مسجد الاقصی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هتک حرمت مسجد الاقصی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هتک حرمت مسجد الاقصی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب هتک حرمت مسجد الاقصی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد