Skip to Content

محتوا با برچسب نیوک.

«خشکسالی متوالی» چالش جدی برای مهمترین قطب دامداری یزد ایجاد کرده است/ تخصیص 3 میلیارد تومان جهت اصلاح حوزه آبخیز نیوک
«خشکسالی متوالی» چالش جدی برای مهمترین قطب دامداری یزد ایجاد کرده است/ تخصیص 3 میلیارد تومان جهت اصلاح حوزه آبخیز نیوک
رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ميبد بیان داشت: در راستای افزایش پوشش گیاهی و بهبود وضعیت معیشتی دامداران سه میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش ندوشن در قالب حوزه آبخیز نیوک تخصیص داده شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نیوک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نیوک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نیوک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نیوک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد