Skip to Content

محتوا با برچسب نویسنده.

نویسنده میبدی 200 جلد از کتاب‌‌هایش را به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا کرد
نویسنده میبدی 200 جلد از کتاب‌‌هایش را به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا کرد
نویسنده مطرح میبدی در جریان دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، 200 جلد از کتاب‌های خود را به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا کرد.
رمان هایم؛ عاشقانه محض نیست
گفتگو با خالق رمان «سایه شیطان»
رمان هایم؛ عاشقانه محض نیست
در داستان «سایه شیطان» به تضاد طبقاتی، حسادت عشقی که باعث انتقام از دیگر شخصیت ها می شود پرداخته ام. رمان «راز سکوت» در مورد افسر رژیم طاغوت است که دوبار ازدواج کرده و داستان سوم نیز عشق دختر و پسری هست که دچار اتفاقاتی می شوند. در این داستان بیشتر...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نویسنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نویسنده.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نویسنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نویسنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد