Skip to Content

محتوا با برچسب نوسانات ارزی.

نوسانات نرخ ارز آسیب فراوانی به زندگی و شرایط اقتصادی مردم زده است/ دستگاههای نظارتی دولت در مقابل گران فروشان منفعل نباشند
امام جمعه موقت میبد:
نوسانات نرخ ارز آسیب فراوانی به زندگی و شرایط اقتصادی مردم زده است/ دستگاههای نظارتی دولت در مقابل گران فروشان منفعل نباشند
امام جمعه موقت میبد گفت: آسیب های زیادی از قبل نوسانات نرخ ارز، سکه، طلا و نظایر آن به زندگی و شرایط اقتصادی مردم وارد شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوسانات ارزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوسانات ارزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نوسانات ارزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نوسانات ارزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد