Skip to Content

محتوا با برچسب نمک.

نمک مورد استفاده 57 درصد نانوایی‌های یزد غیراستاندارد است
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
نمک مورد استفاده 57 درصد نانوایی‌های یزد غیراستاندارد است
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: در حال حاضر وضعیت نان شهرستان واقعا تأسف‌آور است، 57 درصد نانوایی‌های استان درصد نمکی که به کار می‌برند غیراستاندارد است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نمک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نمک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نمک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نمک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد