Skip to Content

محتوا با برچسب نمونه.

تعدادی از پزشکان بیمارستان میبد تجلیل شدند+ تصاویر
همزمان روز پزشک؛
تعدادی از پزشکان بیمارستان میبد تجلیل شدند+ تصاویر
همزمان با فرا رسیدن روز پزشک از پزشکان بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نمونه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نمونه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نمونه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نمونه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد