Skip to Content

محتوا با برچسب نماز جمعه قم.

عقلانیت و مقاومت دو رکن اساسی سیاست خارجی ما است
آیت الله اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم:
عقلانیت و مقاومت دو رکن اساسی سیاست خارجی ما است
امام جمعه قم گفت: در قضیه برجام و دیگر مصالح نظام، گفت‌وگو و مذاکره ما همراه با منطق مقاومت و استواری در راه خداوند است و به فضل الهی و پیروی از رهبری این کشور در خط مقاومت و مبارزه با ظلم در همه عالم باقی خواهد ماند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نماز جمعه قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نماز جمعه قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نماز جمعه قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نماز جمعه قم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد